Zamieszone druki są w formacie PDF.

Zasiłek Rodzinny

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego

Fundusz Alimentacyjny

Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego

Specjalny zasiłek opiekuńczy

Wniosek o ustalenie prawa do Specjalnego Zasiłku Opiekuńczego

Świadczenie pielęgnacyjne

Wniosek o ustalenie prawa do Świadczenia Pielęgnacyjnego

Zasiłek pielęgnacyjny

Wniosek o ustalenie prawa do Zasiłku Pielęgnacyjnego

Świadczenie rodzicielskie

Wniosek o ustalenie prawa do Świadczenia Rodzicielskiego

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (becikowe)

Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka

Świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Wniosek o ustalenie prawa do Świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu

 

Oświadczenia

Oświadczenie – przebywanie członka rodziny/ rodzica poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej

Oświadczenie o pobieraniu dodatkowych świadczeń w Wielkiej Brytanii

Oświadczenie o pobieraniu dodatkowych świadczeń w Holandii

Oświadczenie dotyczące formy wypłacanych świadczeń

Oświadczenie złożone na wniosek strony

 

Wnioski można również składać w formie elektronicznie poprzez portal Emp@tia: https://empatia.mpips.gov.pl/, portal ZUS PUE: https://www.zus.pl/pue lub poprzez platformę E-PUAP (należy załączyć zeskanowane wypełnione druki)