W związku z uchwałą NR XXIX/184/2021 Rady Miejskiej w Korszach w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Korszach od dnia 01.07.2021 MOPS w Korszach będzie prowadził sprawy dotyczące przyznawania Dodatku Mieszkaniowego i Zryczałtowanego Dodatku Energetycznego.

Wnioski wydawane i przyjmowane będą w pokoju Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.

Wnioski do pobrania

Wniosek o przyznanie Dodatku Mieszkaniowego - wersja PDF

Wniosek o przyznanie Dodatku Mieszkaniowego - wersja DOCX

Klauzula RODO DM - wersja PDF

W związku z ustawą o dodatku osłonowym w roku 2022 dodatek energetyczny nie jest przyznawany.

Wniosek o wypłatę Zryczałtowanego Dodatku Energetycznego - wersja PDF

Wniosek o wypłatę Zryczałtowanego Dodatku Energetycznego - wersja DOCX

Klauzula RODO DE - wersja PDF