Plan zamówień publicznych na rok 2018

LP Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia Tryb udzielenie zamówienia Orientacyjna wartość zamówienia Przewidywany termin wszczęcia postępowania
1 - - - - -

Plan zamówień Publicznych 2018 (PDF, 104k)