Plan zamówień publicznych na rok 2017

LP Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia Tryb udzielenie zamówienia Orientacyjna wartość zamówienia Przewidywany termin wszczęcia postępowania
1  Organizacja usług szkoleniowych i doradczych w projekcie „Postaw na rodzinę” Usługa przetarg nieograniczony 337 767,00 czerwiec

Plan zamówień Publicznych 2017 (PDF, 115k)