Ogłoszenie o konkursie otwartym dotyczącego świadczenia usług opiekuńczych na rok 2019

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Korszach działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. 2018 poz. 450), w związku z art. 25 ustawy dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U. 2018 poz. 1508, z późn.zm.), oraz pełnomocnictwem Burmistrza Korsz ogłasza otwarty konkurs ofert na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług na rzecz osób z terenu miasta i gminy Korsze.

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o konkursie (PDF, 189 kB)

Załącznik 1 - Karta oceny merytorycznej (PDF, 160 kB)

Wzór umowy (PDF, 136 kB)

Załącznik Nr 1 do Wzoru umowy (PDF, 180 kB)

Plan zamówień publicznych na rok 2018

LP Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia Tryb udzielenie zamówienia Orientacyjna wartość zamówienia Przewidywany termin wszczęcia postępowania
1 - - - - -

Plan zamówień Publicznych 2018 (PDF, 104k)

Plan zamówień publicznych na rok 2017

LP Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia Tryb udzielenie zamówienia Orientacyjna wartość zamówienia Przewidywany termin wszczęcia postępowania
1  Organizacja usług szkoleniowych i doradczych w projekcie „Postaw na rodzinę” Usługa przetarg nieograniczony 337 767,00 czerwiec

Plan zamówień Publicznych 2017 (PDF, 115k)