SW - Wniosek

Świadczenie wychowawcze wypłacane jest od miesiąca, w którym zostanie złożony wniosek. Do programu można dołączyć w dowolnym momencie.

Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć w gminie, w której mieszkamy, za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez internet.

 

źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej