Komunikat dotyczący terminów składania wniosków 2015

Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego w Korszach w związku z ustalaniem uprawnień do świadczeń na nowy okres zasiłkowy i świadczeniowy 2015/2016  informuje o okresach i wnioskach obejmujących:

 • Świadczenia Rodzinne
 • Fundusz Alimentacyjny

Okresy i wnioski dotyczące Świadczeń Rodzinnych

 • Okres zasiłkowy 2015/2016 rozpoczyna się od 01-11-2015 r. i trwa do 31-10-2016 r.
 • wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od dnia 1 września.

Okresy i wnioski dotyczące Funduszu Alimentacyjnego

 • okres świadczeniowy 2015/2016 rozpoczyna się od 01-10-2015 r. i trwa do 30-09-2016 r.
 • wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy są przyjmowane od dnia 10 sierpnia.

Wymagane dokumenty:

 • zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodach pełnoletnich członków rodziny za 2014r
 • zaświadczenie ZUS/KRUS o składce zdrowotnej w 2014 r.
 • kserokopia dowodu osobistego wnioskodawcy (oryginał do wglądu)
 • kserokopie aktów urodzenia dzieci (w przypadku pierwszego składania dokumentów)
 • zaświadczenie ze szkoły (nie wymagane jeżeli dzieci chodzą do szkoły podstawowej lub gimnazjum)
 • zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażone w hektarach przeliczeniowych lub nakaz płatniczy za rok 2014
 • zaświadczenie o otrzymanych stypendiach szkolnych za rok 2014
 • zaświadczenie komornicze o wysokości otrzymanych alimentów w 2014 r. (w przypadku, gdy komornik prowadzi egzekucję)
 • wyrok/postanowienie o alimentach
 • zaświadczenie o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych (w przypadku osób składających wniosek o fundusz alimentacyjny)

oraz inne dokumenty w zależności od sytuacji rodziny i w zależności od dodatku do zasiłku rodzinnego, o który ubiegać się będzie wnioskodawca.