Przyjmowanie interesantów:

Poniedziałek od 8.00 do 16.00
Wtorek - Piątek od 7.00 do 15.00
Tel. 89 754 04 04
Tel. 89 754 00 04 (sekretariat Ośrodka)

Koordynator: Tomasz Podlaszuk

 

Klub Integracji Społecznej (KIS) prowadzi działalność związaną z aktywizacją zawodową oraz integracją społeczną. Powstanie Klubu zostało podyktowane koniecznością stworzenia kompleksowego wsparcia dla osób z grup szczególnego ryzyka, czyli zagrożonych wykluczeniem społecznym. Oferta KIS skierowana jest do mieszkańców Miasta i Gminy Korsze, w szczególności do osób poszukujących pracy i chcących zwiększyć swoje kompetencje zawodowe i społeczne. Klub oferuje zarówno indywidualne poradnictwo, jak i zajęcia grupowe, kursy i szkolenia.

Klub Integracji Społecznej umożliwia wszystkim zainteresowanym:

  • Dostęp do aktualnych ofert pracy.
  • Możliwość skorzystania z komputera z dostępem do Internetu, drukarki, skanera, telefonu, w celu poszukiwania pracy.
  • Dostęp do informacji niezbędnych do samodzielnego przygotowania aplikacji zawodowych oraz pomoc w ich sporządzeniu.
  • Uzyskanie informacji na temat aktualnych ofert jednostek szkolących i edukacyjnych.