W związku z uchwałą NR XXIX/184/2021 Rady Miejskiej w Korszach w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Korszach od dnia 01.07.2021 MOPS w Korszach będzie prowadził sprawy dotyczące przyznawania Dodatku Mieszkaniowego i Zryczałtowanego Dodatku Energetycznego.

Wnioski wydawane i przyjmowane będą w pokoju Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.

Wnioski do pobrania